Współpraca

Wysoka skuteczność i mobilność zespołów ratowniczych STORAT zaowocowała nawiązaniem oficjalnej współpracy z jednostkami odpowiedzialnymi za organizację akcji poszukiwawczych, a mianowicie:

 • Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie
  podpisanie porozumienia o współpracy w dniu 1.04.2003 r.
 • Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
  porozumienie z dnia 14.02.2014 r., wpis do Planu Ratowniczego Województwa Podkarpackiego
 • Grupą Bieszczadzką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
  porozumienia o współpracy z 12.12.2003 r. oraz 23.11.2019 r.

Dzięki nawiązanej współpracy jesteśmy zawiadamiani o akcjach poszukiwawczych dotyczących dzieci, osób w podeszłym wieku oraz chorych nie tylko na terenie Podkarpacia.

W 2000 r. nawiązaliśmy kontakt z Międzynarodową Organizacją Psów Ratowniczych – IRO (Internationale Rettungshunde Organisation) z siedzibą w Austrii.

W dniu 16.05.2001 r. STORAT stał się pierwszą w Polsce organizacją przyjętą w struktury IRO.

 

Współpracujemy także ze Związkiem Kynologicznym w Polsce – Oddział w Rzeszowie
wielokrotnie wspólnie organizowaliśmy egzaminy psów ratowniczych o randze krajowej
i międzynarodowej.

Ponadto została nawiązana współpraca z:

 • Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Niebieszczanach
 • Gminą Głogów Małopolski oraz Ochotniczą Strażą Pożarna w Budach Głogowskich
 • Fundacją Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia ITAKA
 • Związkiem Harcerstwa Polskiego
 • RCMP CSDA w Albercie (Kanada)

Skontaktuj się z nami