Pozorant

Specyfika szkolenia psów ratowniczych polega m. in. na tym, że nie można tego zrobić bez pomocy wielu dodatkowych osób. Pozoranci, czyli osoby grające role osób zaginionych, to najwięksi pomocnicy przewodnika psa. Są niezbędni na każdym etapie szkolenia.

Chociaż, jak to mówimy, ich rolą jest „tylko” leżeć i śmierdzieć,  nie do końca jest to prawdą. Dobry pozorant, to pozorant przygotowany do swojej roli, czyli ubrany stosownie do warunków pogodowych i przebywania w terenie, często w nocy, często kilka godzin. Pozorant nie powinien bać się psów, unikać z nimi kontaktu fizycznego, powinien chcieć i umieć bawić się z psem. Dobry pozorant to pozorant posłuszny :-), czyli taki, który uważnie słucha instrukcji przewodnika, czy organizatora treningu, wypełnia je możliwie najdokładniej i odważnie pyta, gdy czegoś nie rozumie!

Jeśli chcesz się przekonać, czy będziesz dobrym pozorantem zgłoś się do nas na trening, kontaktując się mailowo lub telefonicznie.

Przed pierwszym spotkaniem w STORAT każdy uczestnik treningu musi podpisać zgodę, którą można wcześniej sobie wydrukować.

Skontaktuj się z nami