Specjalności psów

Podstawowym kierunkiem szkolenia psów w STORAT jest specjalność terenowa. Takie psy są najczęściej wykorzystywane w akcjach poszukiwawczych, do których jesteśmy wzywani. Pozostałe specjalności są dodatkowe, na pewno rozszerzające umiejętności psa, ale z różnych powodów zdecydowanie rzadziej wykorzystywane. Podstawowym sposobem informacji o odnalezieniu zaginionego przez psa w STORAT jest informacja na bringsel, czyli tzw. rolkę. Drugą wykorzystywaną przez nas metodą jest meldunek. Nie szkolimy i nie mamy psów, które informują oszczekując poszukiwanego w terenie.

PIES TERENOWY

Pies jest szkolony do informowania swojego przewodnika o obecności zapachu człowieka w terenie otwartym. Ten zapach może świadczyć o obecności zaginionego w przeszukiwanym terenie lub o przedmiotach pozostawionych przez niego. Pies musi umieć doprowadzić przewodnika do wykrytego źródła zapachu. W sprzyjających warunkach atmosferycznych i terenowych pies jest w stanie zwęszyć obecność człowieka z odległości przekraczającej 200m.

PIES TROPIĄCY  I MANTRAILINGOWY

Pies wyszkolony w tej specjalności posiada umiejętność identyfikacji indywidualnego zapachu człowieka i podążania jego śladem. Człowiek nie dysponuje żadnym urządzeniem umożliwiającym wykrycie ścieżki śladu poszukiwanej osoby. Niezawodny psi nos umożliwia wielokilometrowe tropienie określonej osoby mimo upływu wielu godzin i rozpraszających bodźców środowiska (ślady zwodnicze obecności ludzi i zwierząt).

PIES LAWINOWY

Pies lawinowy ma za zadanie wykryć pod warstwą śniegu (niekiedy kilkumetrową) obecność ludzi i przedmiotów do nich należących. Wykryte źródła zapachu pies musi przekonywująco wskazywać do chwili przybycia przewodnika.
Jeden pies jest w stanie przeszukać pobieżnie 1 ha pola lawinowego w ciągu 30 minut, a szczegółowo w ciągu 2 godzin. Tę samą pracę wykonuje 20 ratowników w ciągu 4 godzin – sondowanie pobieżne, lub 20 godzin – sondowanie szczegółowe.

PIES GRUZOWY

Pies ma za zadanie znaleźć na terenie katastrofy (katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi) miejsca, w których czuje zapach człowieka.
Miejsca takie musi wskazywać przekonywująco, aż do chwili dojścia ratownika.
Dobrze wyszkolony pies gruzowy jest najbardziej niezawodnym „urządzeniem” jakim dysponuje zespół ratowniczy.

Skontaktuj się z nami