O nas

Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT zarejestrowane zostało w styczniu 2000 r. Jego powstanie było efektem wieloletniej pracy ludzi zaangażowanych w szkolenie psów i ratownictwo, chcących w pełniejszy sposób wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, stworzyć organizację dającą możliwość „normalnym” ludziom (tzn. cywilom) specjalistycznego szkolenia oraz wykorzystania swoich psów.

Jest to realizowane przez szkolenie zespołów ratowniczych i włączanie ich do akcji ratowniczo-poszukiwawczych. Psy po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego, który ma na celu wykluczenie psów agresywnych, tchórzliwych, mało sprawnych fizycznie
i niewspółpracujących z człowiekiem, są objęte programem szkolenia w zakresie posłuszeństwa, sprawności oraz określonych sprawności pracy węchowej.

Certyfikowanie psów prowadzone jest w oparciu o międzynarodowe regulaminy psów ratowniczych IRO (Internationale Rettungshunde Organisation) oraz regulamin Państwowej Straży Pożarnej (rozporządzenie MSW z dnia 13.12. 2012r.). Psy po zaliczeniu egzaminów minimum w klasie A wg IRO lub klasy 1 wg regulaminu PSP oraz spełnieniu wymogów dodatkowych uzyskują licencję Psa Ratowniczego STORAT.

Ze względu na konieczność utrzymywania dobrego poziomu wyszkolenia licencja wydawana jest tylko na jeden rok (kalendarzowy). Przewodnik wraz z psem muszą corocznie zaliczać wyżej wymienione elementy, by uzyskać licencję na rok następny.

Ciągłym szkoleniem objęci są nawigatorzy, a także sami przewodnicy psów, od których wymaga się oprócz pracy z psem: sprawności fizycznej, teoretycznych wiadomości z zakresu psychologii psa i teorii zapachów, praktycznego udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej oraz przedweterynaryjnej), posługiwania się sprzętem (mapy, kompas, GPS, radiotelefon itp.) oraz umiejętności włączenia się do akcji ratowniczej.

Skontaktuj się z nami