Nowe porozumienie o współpracy z Policją

Nowe porozumienie o współpracy z Policją

W dniu 1 października 2020r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zostało podpisane nowe porozumienie o współpracy pomiędzy KWP w Rzeszowie
a Stowarzyszeniem Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT w Rzeszowie.

W imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji porozumienie podpisał nadinsp. Henryk Moskwa, a w imieniu STORAT prezes stowarzyszenia Andrzej Nosiadek.

Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT współpracuje
z Podkarpacką Policji od 2003r. biorąc udział w akcjach poszukiwawczych wielokrotnie zakończonych odnalezieniem zaginionych.

Nowe porozumienie uwzględnia nowe regulacje prawne oraz procedury, a także wieloletnie doświadczenie. Zostały określone zasady współpracy podczas akcji poszukiwawczych, wspólnych szkoleń i ćwiczeń.

Dziękujemy Podkarpackim Policjantom za dotychczasową owocną współpracę. Będziemy nadal służyć pomocą, gdy zagrożone będzie zdrowie i życie człowieka.

fot. KWP Rzeszów

Skontaktuj się z nami