Regulaminy

Na świecie istnieje wiele regulaminów służących do oceny wyszkolenia i przydatności do działań poszukiwawczych zespołów pies + przewodnik. W STORAT opieramy się na regulaminach psów ratowniczych IRO/FCI, które umożliwiają egzaminowanie w wielu specjalnościach, gdyż mają opracowane zasady dotyczące psów terenowych, gruzowiskowych, tropiących, lawinowych, mantrailingowych oraz do ratownictwa wodnego. Kolejną możliwością oceny umiejętności psów, ale tylko mantrailingowych są regulaminy PL MT.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012r. w Polsce do akcji ratowniczych, prowadzonych przez PSP, mogą być wykorzystywane tylko psy, które mają aktualnie zdany egzamin PSP klasy I w specjalności terenowej lub gruzowiskowej (odpowiednio do miejsca prowadzonej akcji).

W STORAT, by zostać dopuszczonym do realnych poszukiwań, zespół oprócz zdania egzaminów musi spełnić dodatkowe wymagania, zgodnie z wewnętrznymi wymogami organizacji.

IRO Logo

Regulaminy egzaminowania psów ratowniczych IRO i FCI

Obowiązujące od 01.01.2019

Państwowa Straż Pożarna

Regulaminy egzaminowania psów ratowniczych PSP

Obowiązujące od 28.01.2014

Regulamin Prób Tropienia Użytkowego PL MT

Ostatnia aktualizacja: 02.02.2020

Skontaktuj się z nami