1% dla STORAT

Pomóż nam, a my pomożemy innym.

Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz STORAT, proszone są o wskazanie w formularzu PIT naszego Stowarzyszenia poprzez wpisanie nazwy:

Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT
oraz podanie numeru KRS: 0000047423

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku, zamiast budżetowi państwa – organizacji pożytku publicznego. W ten sposób podatnik, nie zyskując ani nie tracąc, ma możliwość samodzielnie zadecydować o przeznaczeniu części swoich podatków.

Prosimy i zachęcamy wszystkich Państwa, będących podatnikami, do przekazania 1% swojego podatku na rzecz STORAT, który jest organizacją pożytku publicznego od 29. grudnia 2004 r., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 47423.

Każdy sukces STORAT jest dziełem nie tylko psów i ludzi bezpośrednio w danym wydarzeniu uczestniczących, lecz również wielu innych „niewidocznych” osób. Pracujących regularnie w stowarzyszeniu członków, a także wolontariuszy – również tych, którzy wspomogli nas swoim udziałem w treningu tylko jednokrotnie. Na sukces „pracują” także: ofiarowany sprzęt oraz odpowiednio wykorzystane datki finansowe. Dzięki temu nasza praca jest skuteczna, przynosi wymierne efekty.

Wspierając nas, pomagacie Państwo w ten sposób innym. Stajecie się w jakiejś cząstce współautorami sukcesów, dając nam większe możliwości ratowania ludzkiego życia.

Każdy podatnik w swoim rocznym zeznaniu na formularzu PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 będzie mógł wskazać organizację poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którą chciałby wesprzeć 1% swojego podatku.

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże wpłatę na konto tej organizacji.

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać organizacji pożytku publicznego, poza 1% swojego podatku, również darowiznę. Darowiznę odliczamy od dochodu przed opodatkowaniem. Odliczenie to nie może przekroczyć 6% dochodu.

Osoba prawna może odliczyć od dochodu darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze to powinna być ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Do dokonania wpłaty możecie Państwo wykorzystać wypełnione (z danymi STORAT) formularze do wpłaty gotówkowej oraz przelewu, które znajdują się poniżej.

Wybrany plik należy wydrukować i uzupełnić o Państwa dane.

Wszelkie potrzebne dane do dokonania wpłaty jak i późniejszego rozliczenia podatkowego znajdują się w dziale – kontakt.

Można również skorzystać z wygodnego i darmowego narzędzia jakim jest wersja on-line aplikacji e-pity.

W miarę możliwości i dostępności danych, w dziale  – podziękowania – będziemy się starali umieszczać tych, którzy nasze stowarzyszenie wspierają.

Formularz wpłaty gotówkowej:

Formularz przelewu bankowego:

Skontaktuj się z nami