Szkolenie

Jesteśmy organizacją ratowniczą, która wykorzystuje psy w poszukiwaniu osób zaginionych w terenie, a szkolenie psów jakie prowadzimy jest szkoleniem wyłącznie dla potrzeb własnych stowarzyszenia.
Do programu szkoleniowego, ze swoim psem, mogą przystąpić wyłącznie osoby, które w przyszłości będą brać aktywny udział w naszych akcjach poszukiwawczych, czyli nasi przyszli członkowie. Z tego względu obowiązują je wszelkie kryteria (w tym wiekowe) podane w dziale: Informacje ogólne.

Nie ma wyznaczonych okresów naboru do szkolenia, można zgłosić się do nas w dowolnym momencie.

Szkolenie prowadzone jest wyłącznie w Rzeszowie (i okolicach), systemem ciągłym – nie ma określonych ram czasowych.

Osoba, która chce przystąpić do programu szkoleniowego ze swoim psem, powinna najpierw zapoznać się z działalnością stowarzyszenia, czyli co najmniej jeden raz pojawić się na naszym treningu (jeszcze bez psa), aby dokładniej zapoznać się ze specyfiką szkolenia ratowniczego. Oczywiście osoba ta może brać udział w takich treningach wielokrotnie jako wolontariusz. Dobrze jest to zrobić jeszcze przed decyzją o zakupie psa. Żaden nawet najlepszy opis zasad panujących na szkoleniu nie zastąpi konfrontacji z rzeczywistością. Jeśli np. na samym początku zauważymy problemy z dojazdem ze względu na odległość lub koszty, to możemy być pewni, że po zakupie psa problemy te nie znikną.

Aby umówić się na spotkanie należy zadzwonić na numer STORAT, podany w dziale Kontakt.

Szkolenie, w formie zabawy, najlepiej zaczynać jak najwcześniej, czyli już ze szczenięciem od 3 miesiąca życia, i z takim psem można do nas się zgłosić. Można zgłosić się do nas również później – ze starszym psem.

Głównym sposobem kwalifikowania psów są testy predyspozycji, określające przydatność danego psa do szkolenia ratowniczego. Na testach ocenia się wrodzone predyspozycje psa, a nie nabyte umiejętności. Tym niemniej „złe nawyki” mogą znacznie obniżyć ocenę. Postawa przewodnika również jest brana pod uwagę. Wymagania i ocena dostosowane są do wieku psa, czyli… rosnące z wiekiem psa. Pies nie powinien być specjalnie przygotowany do testów. W normalnym trybie, czyli na podstawie testów, do szkolenia przyjmujemy psy maksymalnie dwuletnie.

Jeżeli pies zaliczy testy, to może być włączony do naszego programu szkoleniowego. Przewodnik ma czas 1 miesiąca na podjęcie ostatecznej decyzji o zaangażowaniu się w szkolenie.

Od samego przewodnika psa wymagamy zdrowia i minimum sprawności fizycznej umożliwiającej wielokilometrowe, wielogodzinne marsze, w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych.

W ramach szkolenia przewodnik dostaje instrukcje „co i jak” ma robić z psem. Elementy te są przećwiczone na treningu, a następnie te same elementy jako „zadania domowe” przewodnik powinien sam wykonywać ze swoim psem u siebie, praktycznie prawie codziennie. Na kolejnym treningu następuje sprawdzenie dokonanych postępów, wprowadzone zostają ewentualnie jakieś korekty i nowa partia materiału, czyli zestaw nowych ćwiczeń. Szkolenie jest zindywidualizowane, a metody dopasowywane do konkretnego psa, przewodnika i wyników osiąganych przez tę parę.

Szkolenie jest trudne, efekty zależą od psa oraz konsekwencji, ilości poświęconego czasu i włożonej pracy przewodnika. Psu takiemu należy poświęcić średnio ok. 20 godzin tygodniowo, nie tylko na szkolenie, ale także na długie spacery w różnych warunkach terenowych, aby zapewnić mu odpowiednią kondycję. Przy okazji przewodnik utrzymuje własną kondycję na poziomie dostosowanym do psa.
Trzeba liczyć, że na wyszkolenie psa ratowniczego należy poświęcić średnio dwa lata ciężkiej pracy, a później, po uzyskaniu licencji, treningi dożywotnie, aby utrzymać psa w wysokiej formie i dyspozycyjności. Czasem jakaś akcja poszukiwawcza … i bardzo rzadko jakikolwiek sukces.

Wymagania jakie stawiamy są wynikiem naszych doświadczeń i naszego sposobu organizacji szkolenia, a także naszych potrzeb i możliwości wykorzystania psów w akcjach poszukiwawczych. Inne organizacje, które zajmują się ratownictwem z psami, mogą pracować na innych zasadach i stawiać inne warunki.

Skontaktuj się z nami