Przewodnik psa

Przewodnik psa ratowniczego STORAT powinien być osobą pełnoletnią, zrównoważoną, sprawną fizycznie i umysłowo, chętną do nauki, umiejącą współpracować z innymi ludźmi.

Musi lubić psy i akceptować ich odrębność gatunkową, stawiając im zadania możliwe do realizacji w sposób dla nich zrozumiały. Powinien być spostrzegawczy, szybki w reakcjach i konsekwentny w postępowaniu. Musi umieć współpracować ze swoim psem i autentycznie cieszyć się z jego sukcesów w szkoleniu i późniejszej pracy.

Musi być dla swojego psa przewodnikiem zapewniającym mu poczucie bezpieczeństwa i przewidywalne, stabilne zasady obowiązujące w zespole. Jest to warunkiem niezbędnym do tego, by pies mógł  maksymalnie rozwinąć swoje możliwości w pracy.

Powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii psa oraz znać zasady udzielania pierwszej pomocy przed weterynaryjnej i przed medycznej. Konieczne są też umiejętności z zakresu topografii, posługiwania się mapą, kompasem GPS, radiotelefonem itp. Dlatego przewodnik – ratownik musi chcieć się doszkalać i rozwijać w tych dziedzinach.

Skontaktuj się z nami