Konferencja Jubileuszowa
20-lecia STORAT
Szukamy razem!

Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT ma zaszczyt zaprosić
do udziału w Konferencji Jubileuszowej 20-lecia STORAT „Szukamy razem”, która odbędzie się w dniach 19-21.03.2021 r. w Hotelu Antyczny Dwór, w miejscowości Rudna Mała 409,
36-054 Rudna Mała koło Rzeszowa.

Konferencja ma na celu zintegrować służby mundurowe (Policja, PSP, OSP, WOT, Straż Graniczna, GOPR, Służba Leśna), stowarzyszenia i fundacje, a także różne Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze i osoby zaangażowane w poszukiwania osób zaginionych.
STORAT zaprosił do udziału w Konferencji prelegentów, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu poszukiwań osób zaginionych.

Uczestnicy będą mogli również poznać 20-letnie doświadczenie STORAT, a także praktyczne informacje o organizowaniu, planowaniu, i prowadzeniu działań ratowniczych
z wykorzystaniem psów i nowoczesnego sprzętu

Zgłoszenia i zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu (z psem) w Antycznym Dworze – do wyczerpania miejsc. Należy powołać się na Konferencję STORAT – koszt noclegu ze śniadaniem w pokoju: 1 os. – 95zł; 2 os. – 160 zł; 3 os. – 200 zł.
Informacje zawierające ceny nie są ofertą w rozumieniu art. 543 KC.

Przewodnicy psów proszeni są o dopilnowanie zwierząt, aby nie sikały na trawę i krzaki na terenie kompleksu hotelowego (w pobliżu jest duży nieużytek) – dziękuję.

Niektóre miejsca noclegowe zlokalizowane do 15 min. jazdy autem od Hotelu Antyczny Dwór:

hotel Antyczny Dwór – Rudna Mała – http://antycznydwor.pl/
hotel Pod Borem – Rudna Mała – http://www.podborem.pl/hotel/
hotel Cztery Pory Roku Rudna Mała – https://www.hotelczteryporyroku.com.pl/hotel/
Karczma U Jana Rudna Mała – http://www.karczmarzeszow.pl/apartamenty
Stadnina Leśna Wola Głogów Młp. – https://www.lesnawola.pl/pokoje
LKJ Zabajka – https://zabajka.org/oferta/noclegi.html

Do osobistego uczestnictwa zapraszamy wyłącznie osoby zdrowe, które nie zamieszkują wspólnie z osobą przebywającą na kwarantannie oraz przestrzegają bieżących wymogów sanitarno-epidemicznych.

Osoby chętne do udziału w niedzielnej części Konferencji Pozorowanej Akcji Poszukiwawczej z wykorzystaniem psów, powinny zgłosić na maila konferencja@storat.pl następujące dane:
Imię nazwisko – funkcja (np. przewodnik psa terenowego, przewodnik psa MT, nawigator, obserwator, pozorant).

Organizator zastrzega możliwość odwołania Konferencji w całości lub części w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Koszt uczestnictwa: 110 zł/os
uczestnictwo w wykładach, 2x obiad oraz wieczorek integracyjny

Termin płatności do: 05.03.2021 r.

Forma płatności: przelew na konto STORAT
Numer rachunku:
88 1750 0012 0000 0000 3186 8645
STORAT, Kamińskiego 3, 35-211 Rzeszów

W tytule przelewu proszę zamieścić informacje:
Nazwa Organizacji lub Nazwisko i imię osoby zgłaszającej – Konferencja

Wszelkie zapytania proszę kierować na adres konferencja@storat.pl lub dzwonić pod numer tel. 608 281 704.

Program Konferencji

19.03.2021 piątek

8.00 - 8.45

Rejestracja uczestników

9.00

Uroczyste rozpoczęcie Konferencji, wykład inauguracyjny
Andrzej Nosiadek – STORAT

9.15

Historia 20-lecia STORAT oraz Jak działa STORAT?
Tomasz Maciejewski – STORAT

10.00

Planowanie akcji poszukiwawczych, współpraca policji z innymi podmiotami w trakcie poszukiwań
CPOZ KG Policji

11.00

Planowanie poszukiwań z udziałem psa mantrailingowego
Landesamt für Ausbildung Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen

12.00

Specyfika zaginięć i prowadzenia poszukiwań we współpracy
podkarpackiej policji z innymi podmiotami

12.30

Praca z psem ratowniczym z wykorzystaniem środków lokomocji
Marta Gutowska – szef szkolenia STORAT

13.00

Poszukiwanie osób martwych na lądzie i w wodzie przy użyciu psów
Andrzej Górowski – Grupa Podhalańska GOPR

14.00

Przerwa obiadowa

15.00

Pilotażowy program wprowadzenia do WOT grup poszukiwawczo-ratowniczych z psami
Monika Krasińska – GPR K9 WOT ze Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

15.45

Pierwsza operacyjna wersja systemu SARUAV służącego do automatycznej detekcji osób zaginionych na niskopułapowych zobrazowaniach lotniczych
prof. dr hab. Tomasz Niedzielski – SARUAV sp. z o.o. – spółka technologiczna pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego

16.15

Wprowadzenie do profilowania psychologicznego osób zaginionych, chorujących na depresję lub demencję
Sylwia Ściegienko (Kaczan)

20.00

Wieczorek integracyjny

20.03.2021 - sobota

9.00

Czy wystarczy egzamin, aby iść na akcję?
Przygotowanie zespołu do akcji
Barbara Maciejewska – STORAT

10.00

Tropienie zaginionych (metody Indian)
Bogdan Ślęzyk – Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, ratownik GOPR

11.00

Praca psa ratowniczego na gruzach i współpraca zespołów podczas akcji
SGPR OSP Gdańsk

12.00

Praca z psami lawinowymi
TOPR

13.00

Oprogramowanie komputerowe wspierające działania poszukiwawcze
Damian Gałka STORAT

14.00

Przerwa obiadowa

15.00

Prezentacja sprzętu do nawigacji

15.30

Krótkie prezentacje Grup Poszukiwawczych – lokalizacja i rejon działania, od kiedy działalność, skład i liczebność Grupy, sprzęt, udział w akcjach, szkolenia i treningi

18.00

Odprawa Zespołów Pozorowanej Akcji Poszukiwawczej

21.03.2021 - niedziela

8.30

Koncentracja sił i środków w Bratkowicach – odprawa

9.00

Rozpoczęcie poszukiwań i ćwiczeń

11.30

Kuchnia polowa, opracowanie śladów zespołów

12.30

Omówienie pracy zespołów poszukiwawczych i podsumowanie Konferencji

Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie oraz czasie trwania poszczególnych sesji.

Pozorowana Akcja Poszukiwawcza
21.03.2021 - niedziela

Celem pozorowanej akcji poszukiwawczej jest praktyczna obserwacja pracy zespołów
poszukiwawczych i możliwość wymiany doświadczenia. Nie można zatem udziału w ćwiczeniach traktować, jako formy rywalizacji, czy sposobności do krytyki metod i działań osób zaangażowanych.

Do praktycznego przeszukania sektora kompleksu leśnego o powierzchni ok. 15ha, zapraszamy Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze z psami, które dysponują zespołami certyfikowanymi do udziału w akcjach poszukiwawczych.

Zespół powinien być wyposażony w środki łączności, GPS oraz lokalizator dla psa. Zespołowi zostaną przydzieleni obserwatorzy, którzy będą mogli na bieżąco zadawać pytania o różne aspekty pracy psa, przewodnika czy nawigatora. Na obserwatorów będą wyznaczane w pierwszej kolejności osoby (przewodnicy psów lub nawigatorzy), którzy biorą czynny udział w akcjach poszukiwawczych.

Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona. W przypadku większej ilości zgłoszeń do Pozorowanej Akcji Poszukiwawczej niż możliwości organizacyjne, udział praktyczny może zostać zmniejszony do 1 zespołu na Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą.

Mantrailing

Równocześnie z Pozorowaną Akcją Poszukiwawczą odbywać się będą praktyczne ćwiczenia z mantrailingu. Celem ćwiczeń będzie wymiana doświadczeń osób przygotowujących psy do pracy tą metodą.

Zespół tropiący będzie miał do rozwiązania przygotowany scenariusz zaginięcia.
Zespołowi zostaną przydzieleni obserwatorzy, którzy po zakończeniu działań,
będą mogli zadawać pytania o rożne aspekty pracy psa, czy przewodnika.
Szczegóły działań zespołu (wiek śladu, długość śladu i inne) zostaną ustalone oddzielnie dla każdego zgłoszonego zespołu.

Liczba miejsc ograniczona – preferowane są zespoły z największym doświadczeniem
i zaawansowaniem.

Partner Główny Konferencji
Fundacja Zwierz

https://fundacjazwierz.org/

Skontaktuj się z nami